Skip links

PsyRay ScanCoaching

Kamp je met problemen, met moeilijke gevoelens of ervaringen die jouw balans (dreigen te) verstoren, maar weet je deze factoren niet goed onder woorden te brengen? Of weet je niet precies waar jouw klachten aan ten grondslag liggen? De overtuiging van de Balanskliniek is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom bieden wij de mogelijkheid de oorzaak van je (mentale)klachten aan het licht te brengen, gebaseerd op de energetische staat van jouw lichaam. Een frequentiescan meet de energetische balans op meer dan honderd punten in jouw lichaam. Een disbalans betekent dat jouw lichaam aangeeft dat een huidig proces verandering kan gebruiken om zo verbetering van jouw welzijn te bereiken.

Ook maakt de scan inzichtelijk wat de oorzaak is van de huidige mentale en fysieke processen. De veroorzakende factoren (bijvoorbeeld trauma’s, persoonlijkheid of stress) zijn te herleiden tot de prenatale levensfase. De processen tijdens de zwangerschap en de postnatale fase, vormen jouw imprint. Deze imprint beïnvloedt jouw ontwikkeling, karakter en hoe je met naasten, stress en life-events omgaat.

De PsyRay techniek brengt niet alleen bewuste, maar ook onbewuste processen aan het licht

De scan is een snelle, effectieve en diepgaande methode om aan het licht te brengen welke processen karakteristiek zijn voor de huidige mentale en fysieke staat. De PsyRay techniek brengt niet alleen bewuste, maar ook onbewuste processen aan het licht. De informatie uit de scan is een zeer geschikt startpunt voor een eventueel psychologisch vervolgtraject.

Interesse

Neem contact op met Balansmeting voor meer informatie of om een PsyRay Scan in te plannen

Behandelingen